Budite nas sponzor

Hvala sto ce te pomoci radu naseg radija.
Currency:
Amount:
Ovako možete i uplatiti muzičke želje ili zakupiti termin.

Ako ste preko mobilnog, kod nekih telefona morate sami da pokrenete plejer da bi muzika krenula. Preko web pregledača muzika sama kreće.

Sanovnik

Svaki čovek odspava trećinu života, od toga sanja 4-5 godina i prijatne i neprijatne snove (sanovnik). Naučnici su dokazali a praksa je potvrdila da žene češće sanjaju nego muškarci, odrasli više nego deca. Snove (sanovnik) u boji češće sanjaju ljudi umetničke prirode, a crno-bele mislioci.

Prema nedavnim otkrićima (sanovnik), snovi govore jezikom “šifrovanih poruka” koje naša podsvest često pokušava da prenese svesti. Analizirati i “dešifrovati” svoje snove , upotrebiti ih u rešavanju svakodnevnih problema, upoznati funkcije svojih nesvesnih psihičkih procesa (sanovnik), znači poznavati bolje sebe, živeti u harmoniji sa samim sobom (sanovnik).

Šta nam kažu naši snovi (sanovnik)?

Šta naši snovi, manje ili više neposredno, mogu da nam kažu?

Ne postoje gotova rešenja niti standardni prevodi. Snovi mogu:

 • izraziti želju bilo koje vrste (sanovnik-od želje da se igramo do želje da se osvetimo, od želje za hranom do seksualne želje);

 • da uspostave, preko neznanih mentalnih mostova, (sanovnik) telepatske veze sa ljudima za koje smo emotivno vezani (telepatski snovi);

 • da nam, putem dedukcije, predoče događaje koje ćemo doživeti narednih dana (snovi predviđanja);

 • da postave dijagnozu fizičkog zdravlja snevača (dijagnostički snovi);

 • da razviju misli koje smo u budnom stanju potcenili (elaboracioni snovi);

 • da nas opomenu, imajući u vidu naše ponašanje iz prethodnog dana (snovi upozorenja);

 • da nas navedu na spontano maštanje o nečemu nevažnom (snovi mašte);

 • da nas obaspu odobravanjem, aplauzima (snovi zadovoljenja);

 • da učine da se osećamo boljima nego što jesmo (snovi kompenzacije);

 • da pobude interesovanje za kreativnost u malim i velikim stvarima (kreativni snovi);

 • da procene, van uslovljenosti svešću, naš emotivni stav prema nekom prijatelju (sanovnik) ili osobi koja nas zanima (intuitivni snovi);

 • da se pozabave tajnim vidovima naše seksualnosti (erotski snovi);

 • da preispitaju stare, još uvek neprevladane komplekse: Edipov, manje vrednosti, kastracioni, napuštenosti itd. (snovi o kompleksima);

 • da simbolički prikažu, kao u drami, naše psihičke konflikte (konfliktni snovi);

 • ponovo da nam prikažu delove infantilnih scena, posebno kada nismo u stanju da kao odrasli prihvaimo neku odgovornost (sanovnik), odnosno kad želimo da je izbegnemo (regresivni snovi);

 • da odslikaju, putem prizora ispunjenih teskobom, stvarne i aktuelne strahove (snovi straha);

 • da ukažu na najbolje rešenje nekog problema (indikativni snovi);

 • da reaguju odgovarajućom scenom na neku fizičku ili spoljnju draž (akustičku, taktilnu, olfaktornu…) ili na neki fiziološki stimulus (sanovnik-snovi o udobnosti ili neudobnosti);

 • da nam upečatljivo predstave naše aktuelne, male ili velike frustracije (opšti kastracioni snovi);

 • da u prvi plan izvuku nešto o čemu u toku dana nismo stigli da razmislimo (snovi razmatranja);

 • da izraze moguće, ali nama nepoznate sadističke, mazohističke, perverzne, homoseksualne, incestuozne ili druge sklonosti (sanovnik-snovi o latentnim sklonostima).

Ovaj spisak (sanovnik) mogao bi da bude mnogo duži jer u snovima proživljavamo sve zgode i nezgode stvarnog života i još ih, povrh svega (sanovnik), primamo kao figurativne poruke čija je svrha da nas na nešto opomenu (sanovnik).

Title Filter 

Display # 
# Article TitleHits
21 O 992
22 P 1562
23 R 947
24 S 1428
25 Š 687
26 T 783
27 U 686
28 V 1426
29 Z 809
30 Ž 704

Page 3 of 3

Muzičke želje

Prisutni

Please login to be able to chat.

Imate pitanja, pitajte nas online

pl